Monday, March 6, 2017

Dubček Alexander

Dubček Alexander, *1921, sl. polit, činitel; vedoucí představitel pravicově oportunistických sil v ÚV KSČ v krizových letech 1968 — 69. 1963 — 68 první tajemník ÚV KSS, 1968 — 69 první tajemník ÚV KSČ, 1969 předseda FS. Podílel se na prohloubeni

No comments:

Post a Comment