Saturday, March 4, 2017

Caudillismus

caudillismus [kaudyliz-, špan. < arab], označeni užívané pro vládu reakčních diktátorů v některých zemích Lat. Ameriky (podle režimu špan. diktátora „caudilla" Franka). C. se opírá o moc latifundistú a o vliv cizích monopolů a využívá slabosti dem. sil. caudillo [kaudyljo, špan. < arab.], vůdce — označeni špan. diktátora Franca. Candwell [kód-] Chrislopher, 1907 až 1937 (padl ve špan obč. válce), vl.jm. Ch. St. John Sprígg, angl. novinář a marx. lit. kritik (Illusion and Reality — Iluze a realita); psal též detektivní romány, povídky, básně. Cauchy [koši] Augustin Louis, 1789 až 1857, fr. matematik; prof. École Poly-technique. Napsal přes 700 prací z mat. a mat. fyz. Přispěl k revizi základů mat. analýzy, vyslovil základní věty teorie komplexních funkcí; zabýval se teorii diferenciálních rovnic, aplikovanou mat., algebrou (determinanty a teorií grup substitucí).

No comments:

Post a Comment