Tuesday, March 7, 2017

Caatinga

caatinga [katy-, port.], typ přechodného nízkého lesa a trnitých křovin mezi deštnými pralesy a savanami v semiaridních oblastech Brazílie. Cabaj-Čápor, zeměd. obec v Západosl. kr., okr. Nitra, 4031 obyvatel. „Cabal“ [kebel], angl. vláda 1670-74 za Karla II.; ozn. podle zač. písmen ministrů (Clifford, Arlington, Buckingham, Ashley, Lauderdale), kteří podporovali absolutistické a kat. snahy krále proti parlamentu; vláda odstoupila v důsledku Test actu. caballero [kavalje-, Span.], špan. rytíř ve středověku; přeneseně urozený pán, kavalír.

No comments:

Post a Comment