Tuesday, March 7, 2017

17.st.

17.st., vznikaly péči jednoty o tvorbu nových písní a o hud. vzděláni. Po Bílé hoře ovlivnily vývoj zejm. na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Německu. Českobudějovická pánev, geomorfologický celek na J ČSR v Jihoč. pánvích. Plochá sníženina, nejvyšší Vráže, 480 m n.m. Zbytky křídových a třeti-homich usazenin. Rybníky. — Nepravidelně a nesouvisle rozšířená hnědouhelná pánev s několika samostatnými uhlonosnými výskyty oligocen-ního až miocenního stáří. Uhelná sloj má mocnost 4 —6 m(např. Mydlovary, Vodňany, Račice).

No comments:

Post a Comment