Sunday, March 5, 2017

Braun Harald

Braun Harald, 1901 —1960, něm. (NSR) film. scenárista a režisér s pokrokovými tendencemi (Nora, Snění. Srdce světa, Královská výsost, Vyslankyné). Braun Karl Ferdinand, 1850 — 1918, něm. fyzik. Zabýval se bezdrátovým spojením, krystalovými detektory a směrovým vysíláním. Objevitel katodové (Braunovy) trubice. Nob.c.(1909) s Marconim.

No comments:

Post a Comment