Wednesday, March 8, 2017

Balaguer

Balaguer [-ger] Joaquin, *1907, re-akční dominikánský politik; opírá se o domácí oligarchii a zahr. imper; prez. řep. 1960-62 (1962-65 v exilu v USA) a znovu 1966-78.

No comments:

Post a Comment