Saturday, March 4, 2017

Deprese

deprese [lat.], snížení, skleslost, sklíčenost; 1. fyz. kapilární d., jev, kdy je povrch nesmáčivé kapaliny v kapiláře snížen a vypouklý ke středu; v.t. elevace; 2. astr. a) úhlová vzdálenost nebeského tělesa pod obzorem; b) snížení obzoru, vyvolané refrakcí světla v atmosféře (pozorovatelné zejm. na moři); c) mělká kruhovitá prohlubeň v měsíčním moři nebo valové rovině;

No comments:

Post a Comment