Thursday, March 2, 2017

Branco

Branco [-ku], r. v Brazílii, levostranný přítok Negra, 1400 km dlouhá. Vzniká na l Guayanské vysočiny soutokem ř. Uraricoera a Tacutu.

No comments:

Post a Comment