Sunday, March 5, 2017

Bělehrad

Bělehrad, srbsky Beograd — hl.m. Jugoslávie a Srbska na soutoku Sávy s Dunajem, 182 km2, 770 100 obyv. Sídlo ústředí Svazu komunistů Jugoslávie, Svazové lidové skupštiny. Svazové výkonné rady a jiných celostátních instituci. Prům. stroj, (zeměd. stroje, kuličková ložiska), automobilový, let., el.tech., chem., gumárenský, text., potr., kožedělný, polygr. Velká dop. křižovatka. - Nejst. část je na soutoku obou ř. se zbytky řim. staveb, pevnost Kalemegdan (18.st.). turecká mešita (I7.st.). Nár. div. z pol. 19.st. Od 1960 se buduje na pravém břehu Sávy moderní čtvrť Novi Beograd. Prům. je soustředěn v předměstích Zemun. Rakovica, Železník. Srbská AV, vysoké školy, univ. (zal. 1863), muzea, divadla. — B. leží na místě keltského a později řim. m. Singidu-num; za řím. císařství sídlem legie a části dunajské flotily. Ve středověku pohraniční pevnost na pomezí Uher. Byzance, Bulharska a Srbska: 1402 až 1424 hl.m. Srbska. 1521 B. připojen k turecké říši; za válek s Habsburky několikrát dobyt (1717 Eugen Sa-vojský). 1804 — 13 střediskem prvního srb. povstání, po jeho potlačení turecká posádka až do 1867. Od 1830 hl.m. Srbska, od 1918 Jugoslávie.

No comments:

Post a Comment