Wednesday, March 8, 2017

Balaguer

Balaguer [-ger] Joaquin, *1907, re-akční dominikánský politik; opírá se o domácí oligarchii a zahr. imper; prez. řep. 1960-62 (1962-65 v exilu v USA) a znovu 1966-78.

Bukovany

Bukovany, obec v Západoč. kr., okr. Sokolov, 2082 obyv. Prům. paliv, tepelná elektrárna.

Tuesday, March 7, 2017

Carnotizace

carnotizace [k-ty-], zásah do tepelných oběhů motorů a prac. strojí, jehož účelem je přiblížit tyto oběhy ideálnímu oběhu Camotovu (v.t. Carno-tůvoběh).

17.st.

17.st., vznikaly péči jednoty o tvorbu nových písní a o hud. vzděláni. Po Bílé hoře ovlivnily vývoj zejm. na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Německu. Českobudějovická pánev, geomorfologický celek na J ČSR v Jihoč. pánvích. Plochá sníženina, nejvyšší Vráže, 480 m n.m. Zbytky křídových a třeti-homich usazenin. Rybníky. — Nepravidelně a nesouvisle rozšířená hnědouhelná pánev s několika samostatnými uhlonosnými výskyty oligocen-ního až miocenního stáří. Uhelná sloj má mocnost 4 —6 m(např. Mydlovary, Vodňany, Račice).

M. v sev. Francii

m. v sev. Francii, 93 100 obyv. Prům. stroj., chem., keramický, text., hutní, rybný (přední fr. rybářský přístav). Tranzit do Velké Británie, boulovitost viz nádorovitost.

Cukor George

Cukor George, *1899. amer. film. režisér maď. pův. Ve své práci se zaměřil na film. ztvárnění děl svět. liter. (David Copperjield, Romeo a Julie, Violela, Plynové lampy, My Fair Lady).

Demetrescu

Demetrescu [-ku] Georghe, 1885 -1969, rumunský astronom a seizmolog; prof. univ. v Bukurešti, ředitel tamější observatoře, člen Rumunské AV. Zakl. systematického astr. a seizmologického výzk. v Rumunsku.