Monday, March 6, 2017

Arabská legie

Arabská legie, ozbrojené sily Zajordán-ska od 1921 (od 1950 Jordánská). Zal. a vedena Brity. 1956 A. I. reorganizována a stala se součásti jordánské armády.

No comments:

Post a Comment