Friday, March 3, 2017

Acetáty

acetáty [lat.] viz kyselina octová. Acetobacter [-bak-, lat. + řec.], octová bakterie — rod bakterií pravděpodobně z če.edi Pseudomonadaceae. Napadají alkoholické výrobky. Vyskytují se všude. Hl. druhy např. A. aceti, A. xylinam, A. ascendens. aceton [lat.], 2-propanon, dimethyl-keton, CHjCOCH3, nejjednodušší keton, hoilavá bezbarvá kapalina aromatického zápachu. Připravuje se nyní synteticky. Důležité rozpouštědlo tuků a pryskyřic, surovina pro chem. průmysl.

No comments:

Post a Comment