Saturday, March 4, 2017

Ambros Vladimír

Ambros Vladimír, 1890—1956, č. dirigent a skladatel; autor hudby orchestrální, oper (Ukradené štěstí), komorních a jiných děl.

No comments:

Post a Comment