Saturday, March 4, 2017

Dum spiro, spero

dum spiro, spero [spiró spéró. lat.], dokud dýchám, doufám, dumy [rus., ukr.]. ukr. lid. lyricko-epické zpěvy s hist. tematikou, zpívané recitativem s doprovodem bandury, kobzy nebo lyry s prvky improvizace. Vznikaly v 15. — 17.st. mezi kozáctvem, opěvují boje s Tatary, povstání Chmel-nického apod. Č. výbor Kozácké dumy. duna [germ.] viz přesyp.

No comments:

Post a Comment